Filmuj z

MIŁOŚCIĄ

Aktualności-ogłoszenia -informacje

 

W okresie od 21.11.2016r. do 31.03.2017r. bramy wjazdowe na teren Ogrodu zostały zamknięte ze względu na uszkodzenia alejek ogrodowych. Podyktowane jest to warunkami pogodowymi oraz nagminnym łamaniem przepisów porządkowych podczas poruszania się pojazdami samochodowymi. Przypominamy ze na terenie Ogrodu dopuszcza się na wjazd z max. masa pojazdu wraz z ładunkiem do 7 ton, a max. prędkość na tere nie ogrodu wynosi 10 km/h. W tym okresie możliwy wjazd tylko w obecności gospodarza Ogrodu pana Mariana Wyki tel. 797 375 442.

Na podstawie & 2 ust.1 Uchwały Zarządu Nr 51 z dnia 25.11 listopada 2016 roku komisja w składzie: Przewodniczący - Tadeusz Morusiewicz Członek - Marian Wyka Członek - Klidzio Jozej przeprowadzi w okresie od 5 grudnia do 15 grudnia 2016 roku inwentaryzacje składników środków trwałych ROD im. Marii Konopnickiej.

                                                                                Zarząd  ROD

Zarząd Informuje Działkowców

Druki przydatne  na Walne Zebrania:

Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego

Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego

Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego

Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji KR PZD Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej 

Opinia Dotyczy: inwestycji energetycznej zrealizowanej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

W dniu 27.03.2017 roku dokonałem oględzin wykonanych prac przez wykonawcę Pana Grygo Jana w 2009 roku oraz firmę ELEKTRON Marka Żylińskiego w 2016 roku przy oględzinach byli obecni: Zarząd ogródków działkowych, oraz działkowicze, Wykonawca Jan Grygo 2009r, Wykonawca Marek Żyliński 2016r, Po dokonaniu oględzin linii kablowej i złącz kablowo-pomiarowych wykonanych w 2009r stwierdziłem że:  złącza kablowo-pomiarowe są za nisko posadowione mając na uwadze fakt że są to złącza z układem pomiarowym,  przy dokonaniu wykopu ziemnego stwierdzono brak taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego  brak jest zabezpieczeń obwodu kabla do odbiorcy (jest podpięte bezpośrednio pod licznik)  brak wykonania uziomu złącz kablowo-pomiarowych,  kabel ułożony na głębokości prawidłowej 70cm w gruncie rodzimym.

Po dokonaniu oględzin wybudowanej linii kablowej oraz posadowionych złącz kablowo - pomiarowych w 2016r na odcinku nowo położonego kabla w alei Różanej i Goździkowej dokonano odkopów kontrolnych kabla i stwierdzono, że kabel ułożony jest na odpowiedniej głębokości (70cm), ułożona taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, ułożona bednarka do uziomu złącz kablowo-pomiarowych, kabel zasypano gruntem rodzimym. Złącza kablowo-pomiarowe wykonane są prawidłowo kabel zasilający główny, zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym S 303 C50A, natomiast w złączu kablowo pomiarowym RBK-00 z wkładką 25A i obwody odbiorcze zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym S301 C16A. Po zapoznaniu się z kosztami sprzętu i robocizny mogę stwierdzić że ceny są porównywalne do obecnych cen panujących na rynku.                                                               Suwałki dnia 30.03.2017r.

Prezes Informuje