Filmuj z

MIŁOŚCIĄ

ROD im. Marii Konopnickiej  obchodził swoje święto w dniu 17,09,2016

Działkowcy ROD im. Marii Konopnickiej rozpoczęli swoje święto dnia działkowca  odsłuchaniem hymnu ROD.    Jak w większości ROD byli obecni przedstawiciele władz z Prezydentem miasta  Czesławem Renkiewiczem  na czele. Zarząd Okręgu reprezentowali V-ce Prezes Zarządu Andrzej Giaro  i członek Prezydium Stanislaw Paszkowski. Prezes ROD Andrzej Derlukiewicz po przywitaniu gości przedstawił zarys zamierzeń jaki chce realizować Zarząd pod jego kierownictwem. Gromkimi oklaskami zebrani nagrodzili obietnicę obniżenia kosztów działalności . Prezes ogrodu odczytywał  nazwiska uhonorowanych dyplomami  a   V-ce Prezes ZO Andrzej Giaro wręczał je. Głos zabierali Prezydent Czesław Renkiewiczi i V-ce Prezes Andrzej Giaro. Konkursy i zabawy trwały do wieczora.

Z życia ROD